onsdag 20 mars 2013

Statisk IP-adress i Ubuntu Server 12.10

Det är ofta önskvärt att ha en statisk IP-adress om man kör en server. Ubuntu Server 12.10 är som standard inställd på att hämta inställningarna för IP-adress via DHCP. Genom att redigera filen /etc/network/interfaces kan man modifiera inställningarna. Kör nedanstående kommando för att redigera filen med administratörsrättigheter i programmet nano.

sudo nano /etc/network/interfaces

I standardutförande med en nätverksadapter ser innehållet ut som följande (exklusive kommentarerna):

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

För att ange att vi vill ha en statisk IP-adress börjar vi med att ändra sista ordet i sista raden från dhcp till static och därefter lägga till följande rader:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.20
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1
  dns-nameservers 192.168.0.1

Tryck sedan på CTRL+X för att spara och avsluta. För att se till att ändringarna genomförs kör:

sudo service networking restart

För att kontrollera så att IP-adressen stämmer kör:

ifconfig eth0 

Detta var alltså första lilla guiden. Det krävs tyvärr viss kunskap om ämnet och kan därför mest ses som en påminnelse framför en fullfjädrad guide.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar