torsdag 21 mars 2013

Jumbo Frames i Ubuntu Server 12.10

För att aktivera stöd för Jumbo Frames i Ubuntu Server 12.10 krävs det att vi redigerar /etc/network/interfaces med till exempel nano.

sudo nano /etc/network/interfaces/

I standardutförande med en nätverksadapter ser innehållet ut som följande (exklusive kommentarerna):

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Lägg till följande rad precis under sista raden för att aktivera 9k Jumbo Frames:

  mtu 9000

Filen bör se ut som följande:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  mtu 9000

Spara och stäng med CTRL+X och starta om nätverket med:

sudo service networking restart

Kontrollera så att ändringen är genomförd med:

ifconfig eth0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar