torsdag 21 mars 2013

Jumbo Frames i Ubuntu Server 12.10

För att aktivera stöd för Jumbo Frames i Ubuntu Server 12.10 krävs det att vi redigerar /etc/network/interfaces med till exempel nano.

sudo nano /etc/network/interfaces/

I standardutförande med en nätverksadapter ser innehållet ut som följande (exklusive kommentarerna):

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Lägg till följande rad precis under sista raden för att aktivera 9k Jumbo Frames:

  mtu 9000

Filen bör se ut som följande:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  mtu 9000

Spara och stäng med CTRL+X och starta om nätverket med:

sudo service networking restart

Kontrollera så att ändringen är genomförd med:

ifconfig eth0

onsdag 20 mars 2013

Statisk IP-adress i Ubuntu Server 12.10

Det är ofta önskvärt att ha en statisk IP-adress om man kör en server. Ubuntu Server 12.10 är som standard inställd på att hämta inställningarna för IP-adress via DHCP. Genom att redigera filen /etc/network/interfaces kan man modifiera inställningarna. Kör nedanstående kommando för att redigera filen med administratörsrättigheter i programmet nano.

sudo nano /etc/network/interfaces

I standardutförande med en nätverksadapter ser innehållet ut som följande (exklusive kommentarerna):

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

För att ange att vi vill ha en statisk IP-adress börjar vi med att ändra sista ordet i sista raden från dhcp till static och därefter lägga till följande rader:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.20
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1
  dns-nameservers 192.168.0.1

Tryck sedan på CTRL+X för att spara och avsluta. För att se till att ändringarna genomförs kör:

sudo service networking restart

För att kontrollera så att IP-adressen stämmer kör:

ifconfig eth0 

Detta var alltså första lilla guiden. Det krävs tyvärr viss kunskap om ämnet och kan därför mest ses som en påminnelse framför en fullfjädrad guide.

En mjuk start

Jag skall försöka skriva enkla guider i olika ämnen inom virtualisering, servrar och programmering som förhoppningsvis kommer hjälpa någon stackare eller påminna mig själv om saker jag tidigare gjort. :)